۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

زیبای چشم گاوی

محبوب من!ای درشتی چشمهای سیاهم از تو،که بسکه به راهت خیره ماندم و نیامدی،به قدر چشمهای گاو گشاد ماند و درشت شد!
.
زیبای من!ای همه خطوط اطراف لبم ارمغان از تو،که بسکه در نبودت خندیدم تا چروک های جا مانده زیر پلکم،یادگار از بی خوابی های ناشی از بی تابی های لحظه های بی تو بودنم به چشم خلق الله نیاید،لب های کوچکم به خنده گشوده شد و گشاده ماند و چروک خورد!
.
آرام وجودم،لحظه به لحظه نامت بر زبانم جاریست که دردِ معده ی بی صاحب شده ام لحظه ای قرارم نمی دهد.چه خوب که ناله نفرین بر هر دوی ما بی اثر می ماند!
.
عشق ابدی من!از ازل با تو آغاز شدم و با تو ابدیتی خواهم ساخت که دست هیچ کفتاری حتی به جنازه ی عشق ما هم نرسد!
ذره ذره تنت را خواهم سوزاند و از خاکسترت بر پلک سرمه خواهم کشید تا چشمهای زیبایم از این هم زیباتر شوند!
.
می بینی؟آنکه سر حرفش هنوز هم ایستاده،منم،که از آغاز گفتم:تا پایان،روی دو چشم من جا داری ماهِ من!
.
89.4.9
ماری

۱۳۸۹ خرداد ۲۳, یکشنبه

ناز و نیاز

حضورت به بوی عطر می مانَد که تا بر تن می نشینی در مشام حس نمی شوی و همین که دور شدی،بوی ناخوب نبودت بینی را می سوزاند.
.
عطرم نبودی،عضوی از من شده بودی که نبودت وجودم را کشانده رو به نابودی.
.
گرچه نیستی و هنوز هستم،دل به دل خوش کردنها بستم،رو به یک چندصد راهی نشستم و هنوز هم نمی دانم تو از کدام راه می رسی تا همه ی نیازم را به نگاهی پُر از نازت خریدار کنم!
.
89.3.23
ماری

۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

زرد کهربائی

نگو رویای محال است در آغوشت آرمیدن،دل در دستت سپردن،خواب چشمت را دیدن؛
.
نگو آن دوران گذشته،رنگ غالبست سیاهی،هر چه بد کنی تو با من،نعره ام نیست جز آهی؛
.
نگو که قصه تمام شد،یادی از من کن گاهی،خوابم از چشمم رفته،روزهایم رو به تباهی...
.
بدترین احساس دنیاست،این حس بی تکیه گاهی،مرا از کابوس رها کن،بتاب در شبم که تو ماهی...
.
89.3.12
ماری

۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

به نام مادر

روزی نقشی از تصویر فرشتگان در خیال کشید،از مهرش بر پیکر او دمید،در رویا به آغوشش خزید،سر در گریبانش عطر او را به سینه کشید و او را از جنس عشق به نام "مادر" آفرید...
.
به نام مادر،به نام مهر،به نام عشق،به نام سرمنشا هستی،که گرچه کنارم نیستی،اما زنده ام به یادت،
به شیرینی خاطراتت،
به خیال آغوش گرمت،
صدای مخملی و نرمت،
به امید روز نبودم،برای آرامش دوباره ی وجودم،در کنار وجودت...
.
شهلای من،
رویای شیرین شبهای من،
فرشته ی زیبای من،
.
روزت مبارک...
.
89.3.12
ماری